2010/Feb/17

 

  • เปิดไฟล์ภาพใหม่ กำหนดขนาดต้องการ โดยกำหนดโหมดภาพเป็น RGB

 

Photobucket

 

  • เลือกสี Foreground เป็น น้ำเงินหรือฟ้า และ Background เป็นขาว เติมสีลงไปในภาพด้วยคำสั่ง Edit > Fill > Foreground Color
  • ทำให้เป็นลายผสมแบบท้องฟ้าสีฟ้า ด้วยคำสั่ง Filter > Render > Clouds

Photobucket

  •  สร้าง Effect แบบน้ำกระเพื่อมด้วยคำสั่ง Filter > Distort > Ocean Ripple กำหนดค่าตามต้องการ แล้ว OK

 

Photobucket

Comment

Comment:

Tweet